Website

Koje lične/osobne podatke obrađujemo?

Ukoliko posjećujete web stanicu Međunarodnog aerodroma Sarajevo vaša IP adresa može biti zabilježena. Takođe, sistem će vjerovatno postaviti osnovni set tzv. web kolačića (eng. „Cookies“) na Vaš uređaj. Za više informacija o ovome pogledajte Izjavu o privatnosti za WEB KOLAČIĆE („COOKIES“).

Dodatno, postoji više načina na koji Vi možete dostaviti svoje lične podatke ili druge podatke putem web stranice Međunarodnog aerodroma Sarajevo:

  • Anketa za putnike:

Sekcija Anketa za putnike je anonimnog karaktera i ne zahtjeva dostavljanje Vaših ličnih informacija. Anketni formular pored pitanja za ocjenu naših usluga i komplementarnih usluga sadrži polja za unos broja leta i aviokompanije i datuma putovanja, no ova polja su dobrovoljnog karaktera i ne morate ih popunjavati. Molimo da ovim kanalom ne dostavljate svoje lične podatke.

  • Pohvale/Sugestije:

Sekcija za pohvale/sugestije je anonimnog karaktera i ne zahtijeva dostavljanje ličnih podataka. Preporučujemo da ovim kanalima ne dostavljate svoje lične podatke ako ne želite da ih dijelite s nama.

  • Reklamacije:

Sekcije Reklamacije prikuplja set osnovnih kontakt informacija za provedbu procesa. Za više informacija o ovome pogledajte Izjavu o privatnosti za REKLAMACIJE.

  • Kontakt:

Sekcija kontakt sadrži web formu za dostavljanje Vaših informacija ako želite da stupite u kontakt sa osobljem Međunarodnog aerodroma Sarajevo ukoliko imate bilo kakvih pitanja, interesovanja ili komentara.  

  • Web check-in:

Sekcija web check-in sadrži linkove za web stranice aviokompanija koje omogućavaju uslugu web prijave i validacije Vaše boarding karte. Međunarodni aerodrom Sarajevo u ovom procesu samo omogućava link i ne prikuplja nikakve lične podatke.

 

Zašto obrađujemo ove lične/osobne podatke?

Podaci koje dostavite predviđenim kanalima za komunikaciju putem web stranice Međunarodnog aerodroma Sarajevo će biti korišteni samo za predviđenu namjeru komunikacije koja se odnosi na Vaš upit (Za više informacija pogledajte Izjavu o privatnosti za REKLAMACIJE).

Ukoliko, dostavite svoje lične podatke putem Ankete za putnike ili Pohvale/Sugestije, ovi podaci će biti pravovremeno izbrisani i neće biti dalje korišteni.

Koliko dugo čuvamo ove lične/osobne podatke?

Rezultati ankete za putnika se procesiraju u formi statističkih izvještaja. Lični podaci putnika se ne pohranjuju za dalju obradu.

S kim dijelimo ove lične/osobne podatke?

Statistički podaci o anektiranju putnika i podaci vezani za pohvale i sugestije nam služe za poboljšanje usluga i procesa i mogu biti podijeljeni sa rukovodstvom i Upravom Međunarodnog aerodroma Sarajevo, radnicima koji učestvuju u ovim procesima, te vanjskim stranama koje učestvuju ili utiču na provedbu ovih procesa (npr. ugostiteljski objekti, osoblje granične policije i dr.). Ovi statistički izvještaji ne sadrže lične podatke.