Nabavke za 2021 godinu

Naziv Status Dokumentacija
Mašinska ulja i maziva Završeno Otvori
Isporuka originalnih rezervnih dijelova i usluga interventnog servisa za opremu proizvođača TLD (za period od četiri godine) Završeno Otvori
Isporuka originalnih rezervnih dijelova i usluga interventnog servisa za opremu proizvođača ZIEGLER (za period od dvije godine) Završeno Otvori
Proširenje platforme - Prva faza i sanacija pozicije parkiranja zrakoplova 1 Završeno Otvori
Isporuka originalnih rezervnih dijelova i usluga baždarenja, preventivnog i interventnog servisa za opremu proizvođača MOVENTOR OY Finska (na period od 3 godine) Završeno Otvori
Akumulatori za aerodromsku mehanizaciju. Završeno Otvori
Isporuka originalnih rezervnih dijelova i usluga servisa motornih rolo vrata proizvođača HOERMANN (za period od četiri godine) Završeno Otvori
Osiguranje vozila A/O, A/K i A/N. Završeno Otvori
Migracija i trogodišnje pružanje usluga sistema kontrole odlazaka putnika, prtljaga i zrakoplova (DCS – departure control system) i sistema uparivanja prtljaga (BRS – baggage reconciliation system) Završeno Otvori
Ljekarski pregledi za uposlenike koji rade na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada (RMPUR) Završeno Otvori
Autodesk licence Završeno Otvori
Kancelarijski materijal. Završeno Otvori
Nabavka, izrada i montaža elemenata vizuelnih komunikacija u Terminalu B Završeno Otvori
Isporuka originalnih rezervnih dijelova i usluga interventnog servisa za kamione proizvođača SCANIA CV AKTIEBOLAG ŠVEDSKA (za period od četiri godine) Završeno Otvori
Proširenje CUPPS sistema Završeno Otvori
Barijere za saobraćajno rješenje Završeno Otvori
Dnevna, sedmična i mjesečna štampa Završeno Otvori
Hemikalije za odleđivanje operativnih površina. Završeno Otvori
Isporuka originalnih rezervnih dijelova i interventnog servisa za aerodromske četke, snjegobacače i plugove proizvođača Overaasen AS, Norveška i push back proizvođača Goldhofer AG, Njemačka (na period od 2 godine) Završeno Otvori
Industrijska sol za posipanje kolovoza. Završeno Otvori
Osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti. Završeno Otvori
UPS uređaji. Završeno Otvori
Kasetne metlice za aerodromske četke Završeno Otvori
Održavanje informacionog sistema POINT Završeno Otvori
Proširenje hardware-skih resursa sistema za video nadzor. Završeno Otvori
Proširenje software-skih resursa sistema za video nadzor. Završeno Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za opremu proizvođača JOHN BEAN TEHOLOGIES LIMITED AEROTECH Završeno Otvori
Štampani materijal Završeno Otvori
USLUGE PLATNOG PROMETA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU Završeno Otvori
Izrada projekta i prateće dokumentacije "Novo saobraćajno rješenje kompleksa MAS - Land side" Završeno Otvori
FIDS monitori Završeno Otvori
Preprojektovanje Glavnog projekta proširenja Terminala B Međunarodnog aerodroma Sarajevo Završeno Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za opremu proizvođača MASSEY FERGUSON i THOME BORMANN (za period od dvije godine) Završeno Otvori
Eksterna revizija finansijskih izvještaja za 2021. godinu Završeno Otvori
UPS 50kVA za DNC Završeno Otvori
Elektro materijal Završeno Otvori
Mrežna oprema Završeno Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za opremu proizvođača POWER STOW A/S Danska Završeno Otvori
Preventivni i interventni servis i isporuka orginalnih rezervnih dijelova UPS -ova proizvođača “Socomec” (na period od 1 godine) Završeno Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za opremu proizvođača HITZINGER ELECTRIC POWER GmbH Austrija (za period 4 godine) Završeno Otvori
Pultevi za Terminal B Završeno Otvori
Oprema za kuhinju Završeno Otvori
Isporuka originalnih rezervnih dijelova i usluga preventivnog i interventnog servisa za aviomostove proizvođača AVIOBRIDGE Završeno Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za opremu proizvođača TREPEL AIRPORT EQUIPMENT GMBH Završeno Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova za liftove, pokretne stepenice i usluge preventivnog i interventnog servisa za opremu proizvođača KONE O/Y Završeno Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za opremu proizvođača STILL Završeno Otvori
Osiguranje uposlenika od nezgode i invaliditeta Završeno Otvori
Usluge održavanja sistema vatrodojave Završeno Otvori
Električna energija za dodatna mjerna mjesta Završeno Otvori
Preventivni i interventni servis i isporuka originalnih rezervnih dijelova za split klimatizacione uređaje (na period od 2 godine) Završeno Otvori
Propan butan u bocama (sukcesivna isporuka na period od 1 godine) Završeno Otvori
Isporuka i ugradnja novog kotla u objektu kotlovnice sa svim dodatnim instalacijama i opremom Završeno Otvori
Održavanje torbi i spremnika za transport novca Završeno Otvori
Usluge prijema, prijenosa i uručenja pismonosnih pošiljki, pružanje posebnih poštanskih usluga (izuzev EMS-a) Završeno Otvori
Usluge penetracijskog testiranja i socijalnog inženjeringa Završeno Otvori
Sanitarni pregledi radnika, radnih površina i namirnica Završeno Otvori
Isporuka originalnih rezervnih dijelova i usluga interventnog servisa za motore proizvođača DEUTZ (na period od 4 godine) Završeno Otvori
Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i servis vozila proizvođača VW Završeno Otvori
Isporuka originalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za vatrogasna vozila proizvođača ROSENBAUER Završeno Otvori
UKRCAJNE KARTICE I PRIVJESCI ZA PRTLJAG (BOARDING PASSES & BAGGAGE TAGS) Završeno Otvori
Aplikativni i sistemski software Završeno Otvori
Vatrogasno pjenilo AFFF 3% ICAO LEVEL B Završeno Otvori
Isporuka originalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za BMS Završeno Otvori
Materijal za održavanje mašinskih instalacija Završeno Otvori
NAMJEŠTAJ I OPREMA ZA TERMINAL B Završeno Otvori
Osiguranje imovine od svih rizika Završeno Otvori
Nabavka tečnih goriva sa isporukom na pumpnim stanicama isporučioca Završeno Otvori
Isporuka originalnih rezervnih dijelova i usluge preventivnog i interventnog servisa izolacionih aparata i detektora eksplozivnih para proizvođača DRAEGER Završeno Otvori
Sistem za rukovanje prtljagom (BHS) Završeno Otvori
Preventivni i interventni servis i rezervni dijelovi za sigurnosnu opremu proizvođača SMITHS DETECTION i CEIA Završeno Otvori
Sistem za otkrivanje eksploziva (EDS) Završeno Otvori