Iznajmljivanje prostora

J.P. Međunarodni aerodrom “Sarajevo” do.o.  omogućava zakup poslovnih prostora u Terminalu B, poslovnih prostora unutar aerodromskog kompleksa, te zakup zemljišta za potrebe postavljanja kontejnera, u skladu sa raspoloživim kapacitetima.

Informacije o raspoloživim poslovnim prostorima, mogu se dobiti na telefon broj: +387 (33) 289 207; kao i putem e-mail adresa: aademovic@sarajevo-airport.ba ; emina.sehovic@sarajevo-airport.ba