Zahtjev za SLOT

  Ukoliko želite da dobijete SLOT na aerodromu Sarajevo, potrebno je da uradite sljedeće:

  1. Pročitate (počnete popunjavati) obrazac „SLOT and Handling request form“ da biste odredili tip operacije.
  2. Shodno izabranom tipu operacije, a ako je to potrebno, pošaljete zahtjev za odobrenje BH DCA (http://www.bhdca.gov.ba) , ili putem nadležne ambasade Ministarstvu inostranih poslova BiH zahtjev za diplomatsku saglasnost.
  3. Nakon dobivanja gore navedenih odobrenja, završite ispunjavanje obrasca „SLOT and Handling request form“ i pošaljete svu dokumentaciju na Operativni centar aerodroma Sarajevo.
  4. Kada se vaš zahtjev razmotri i odobri, dobićete dokument „SLOT Approval“ kojim ćete i zvanično biti obaviješteni o uslovima vašeg letenja na Aerodromu Sarajevo.
 

* Unesite ime kompanije