SIA aplikacija

SIA aplikacija za Android i iPhone uređaje je dostupna na „Google Play“ and „Apple App Store“ autoriziranih lokacija za preuzimanje aplikacija za mobilne uređaje. SIA aplikacija pruža osnovne informacije o Međunarodnom aerodromu Sarajevo, pregled dolaznih i odlaznih letova, red letenja te druge operativne informacije.

Koje lične/osobne podatke obrađujemo?

Ova aplikacija ne prikuplja lične podatke.

Zašto obrađujemo ove lične/osobne podatke?

Ova aplikacija ne obrađuje lične podatke.

Koliko dugo čuvamo ove lične/osobne podatke?

Ova aplikacija ne obrađuje lične podatke.

S kim dijelimo ove lične/osobne podatke?

Ova aplikacija ne obrađuje lične podatke.