Prtljag

Ukoliko putujete preko Međunarodnog aerodroma Sarajevo sa prtljagom, određeni set podataka o Vašem prtljagu se obrađuje. U ovoj izjavi o privatnosti su data objašnjenja o ličnim podacima koje obrađujemo prilikom provedbe ovih aktivnosti.

Koje lične/osobne podatke obrađujemo?

Prilikom registracije u odlasku Vaši lični podaci i podaci o letu se povezuju sa Vašim prtljagom kako bi se kreirao jedinstveni barcode koji je osnovni element prtljažnog privjeska.  

Zašto obrađujemo ove lične/osobne podatke?

Vaši podaci se obrađuju kao dio aktivnosti za obezbjeđenje sigurnosti na aerodromu i osiguranje brzog protoka prtljaga, a barcode i prtljažni privjesak služi za sortiranje, usmjeravanje i (ako je potrebno) privremeno pohranjivanje vašeg prtljaga. Vaše podatke obrađujemo u ime aviokompanije s kojom imate ugovor.

Koliko dugo čuvamo ove lične/osobne podatke?

Podaci u procesu registracije putnika i prtljaga se čuvaju za vrijeme realizacije predmetnog leta. S obzirom da se podaci obrađuju kroz sistem aviokompanija za više informacija o dužini čuvanja Vaših ličnih podataka savjetujemo Vam da se obratite aviokompaniji direktno.

S kim dijelimo ove lične/osobne podatke?

Međunarodni aerodrom Sarajevo u ovom procesu učestvuje kao obrađivač ličnih podataka tj. obrađuje lične podatke u ime i prema uputama dobijenim od strane kontrolora ličnih podatka. Kontrolor ličnih podataka u ovom procesu su aviokompanije s kojima imate ugovor i koji Vam obezbjeđuje uslugu avio prevoza. Za više informacija o načinu pohrane, obrade i dužini čuvanja Vaših ličnih podataka savjetujemo Vam da se obratite aviokompaniji direktno.