Kontrola pristupa

Ova izjava o privatnosti objašnjava naše politike i prakse vezane za prikupljanje i obradu ličnih podataka koje prikupljamo u vezi sa realizacijom usluge Pre-boardinga. Pristup ličnim podacima i korištenje istih putem aplikacije SJJPPS ni na koji način ne utječe na povjerljivost, cjelovitost i dostupnost ličnih podataka. Usluga Pre-boardinga detaljno je opisana kroz lokalnu proceduru opsluge putnika koja je sastavni dio ugovora sa aviokompanijom.

Koje lične/osobne podatke obrađujemo?

Obrađuju se lični podaci registriranih putnika (ime i prezime, datum, destinacija, broj prtljažnog privjeska).

Zašto obrađujemo ove lične/osobne podatke?

U svrhu pružanja usluge Pre-boardinga, Međunarodni aerodrom Sarajevo kao handling kompanija, putem interno razvijene aplikacije (SJJPPS) ima pristup ličnim podacima putnika i obrađuje ih u mjeri u kojoj su isti potrebni za pružanje usluga provjere boarding karte, prijave putnika pri ulasku u odlaznu čekaonu, provjere da li se putnik treba vratiti radi dodatne provjere prtljage te radi usluge brzog prolaza (fast lane).

Koliko dugo čuvamo ove lične/osobne podatke?

Nakon 24 h sistem automatski vrši anonimizaciju podataka u bazi. Takođe, prilikom eksporta podataka, ime i prezime putnika je anonimizirano, odnosno zamijenjeno inicijalom. Ukoliko je potrebno umnožavanje ličnih podataka, isti se brišu odmah nakon završetka pružanja usluge Pre-boardinga na način da je onemogućeno njihovo daljnje korištenje.

S kim dijelimo ove lične/osobne podatke?

Međunarodni aerodrom Sarajevo se obavezuje da neće ni na koji način prenositi, prodavati, iznajmljivati ili dijeliti navedene podatke i obavezuje se da će ih koristiti isključivo u svrhu pružanja gore navedenih usluga prije ukrcavanja.