Duty Free Shop

U ovoj izjavi o privatnosti su data objašnjenja o ličnim podacima koje obrađujemo prilikom prodaje/kupovine u bescarinskoj trgovini (Duty Free Shop). Ostali prodajni objekti na Međunarodnom aerodromu Sarajevo nisu pod našim nadzorom. Preporučujemo da za detaljne informacije o politici privatnosti ovih prodajnih objekata direktno kontaktirate te prodavnice.

Koje lične/osobne podatke obrađujemo?

Prilikom kupovine u bescarinskoj trgovini (Duty Free Shop) Vaša ukrcajna karta (boarding pass) će biti skenirana kako bi se prikupile osnovne informacije neophodne za carinsku kontrolu i identifikaciju putnika kojima je izdata STEB vrećica (zapečaćene sigurnosne vrećice za pakiranje opasnih, predmeta, materija i supstanci).

Informacije koje se u ovom procesu prikupljaju su: Ime i prezime putnika, broj leta i destinacija, te dodatne informacije o kupovini, kao što su, vrsta artikla, količina, novčana vrijednost i podaci o prodavaču.

Zašto obrađujemo ove lične/osobne podatke?

Međunarodni aerodrom Sarajevo prikuplja set podataka o kupcima u svrhu carinske kontrole i identifikacije putnika kojima su izdate STEB vrećice za pakiranje artikala (jednokratne sigurnosne vrećice za pakiranje opasnih, predmeta, materija i supstanci), a u skladu sa zakonskim obavezama proisteklim iz Zakona o carinskoj politici BiH, Programa sigurnosti civilnog zrakoplovstva BiH, te Programa sigurnosti Međunarodnog aerodroma Sarajevo.

Koliko dugo čuvamo ove lične/osobne podatke?

Informacije prikupljene u procesu prodaje u bescarinskoj trgovini se čuvaju 7 dana nakon čega se brišu.  

S kim dijelimo ove lične/osobne podatke?

Informacije koje se prikupe u procesu prodaje u bescarinskoj trgovini se u sklopu redovnih poslovnih procesa ne dijele sa trećim stranama.