Odbor za reviziju

Odbor za reviziju imenovan je na mandatni period od četiri godine koji je započeo 22.06.2022. godine. Odbor za reviziju J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo čine predsjednik i dva člana, i to:

  • Sadija Sinanović, predsjednik
  • Azra Delić, član
  • Dalida Deljković-Stefanović, član