Nadzorni odbor

 

Nadzorni Odbor J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo čine predsjednik i četiri člana, i to:

 

  • Benjamin Mešak, predsjednik Nadzornog odbora
  • Adnan Mahmutović, član Nadzornog odbora;
  • Vlado Džoić, član Nadzornog odbora;
  • Žan Matić,  član Nadzornog odbora;
  • Adil Halilović, član Nadzornog odbora;