Hardware-ski resursi

Vrsta Naziv Datum Pregled
Obavještenje o nabavci Obavještenje o nabavci - HW resursi.pdf 30.09.2019 Otvori
Odluka o izboru / poništenju Odluka o izboru - HW resursi.PDF 31.10.2019 Otvori
Informacije o dodjeli ugovora Obavještenje o dodjeli ugovora - HW resursi.pdf 09.12.2019 Otvori