Elektro materijal

Vrsta Naziv Datum Pregled
Obavještenje o nabavci Obavještenje o nabavci 246-1-1-208-3-24-19.pdf 19.03.2019 Otvori
Obavještenje o nabavci Obavještenje o nabavci 246-1-1-422-3-37-19.pdf 06.06.2019 Otvori
Odluka o izboru / poništenju Odluka i Obavijest - Elektromaterijal 08.08.2019 Otvori
Izvještaj Izvještaj o provedenom postupku - Elektromaterijal 20.09.2019 Otvori