Konsultanske usluge (Implementacija ISO 27701 i usklađivanje integrisanog sistema upravljanja sa zahtjevima PIMS-a i Općom uredbom EU o zaštiti ličnih podataka - GDPR)

Vrsta Naziv Datum Pregled
Obavještenje o nabavci Obavještenje o nabavci 246-7-2-365-3-84-22.pdf 03.06.2022 Otvori
Obavještenje o nabavci Ispravka obavještenja 246-7-2-365-8-89-22.pdf 10.06.2022 Otvori
Odluka o izboru / poništenju Obavijest, odluka - ISO 27001.PDF 29.06.2022 Otvori
Odluka o izboru / poništenju Zaključak o ispravci tehničke greške - 3555.PDF 04.07.2022 Otvori
Informacije o dodjeli ugovora Report_246-7-2-365_22.pdf 27.07.2022 Otvori