Kopir aparati

Vrsta Naziv Datum Pregled
Obavještenje o nabavci Obavještenje o nabavci 246-7-1-44-3-17-22.pdf 03.02.2022 Otvori
Obavještenje o nabavci Ispravka obavještenja o nabavci 246-7-1-44-8-22-22.pdf 21.02.2022 Otvori
Odluka o izboru / poništenju Obavijest, Odluka - Kopir aparati - 525.PDF 23.03.2022 Otvori
Odluka o izboru / poništenju Obavijest, odluka II - kopir aparati -525.PDF 31.03.2022 Otvori
Informacije o dodjeli ugovora Report_246-7-1-44_22.pdf 25.04.2022 Otvori