Izrada karte prepreka

Vrsta Naziv Datum Pregled
Obavještenje o nabavci Obavještenje o nabavci - Karta prepreka.pdf 10.09.2019 Otvori
Odluka o izboru / poništenju Odluka o prekvalifikaciji - Karta prepreka.PDF 14.10.2019 Otvori
Odluka o izboru / poništenju Odluka o izboru - Karta prepreka.PDF 03.12.2019 Otvori
Informacije o dodjeli ugovora Obavještenje o dodjeli ugovora - Karta prepreka.pdf 06.02.2020 Otvori